Jump to content

After recovering by recuva the .jpg-Files not readable by IrfanView


BeSto

Recommended Posts

After deleting some jpg-Files on an SD-Karte I stopped working, took recuva to recover. Recuva could read the deleted file, recovered a file with the sam number of bytes than the original. But IrfanView says "cannot read header", "unknown format". Because I had the same file at another place, I took notepad++ to show the difference of the files. Here are some lines.

At first the file, which could be shown by Irfanview:

ÿØÿáoþExif  II*         ’      ²      ¸            È      Р  (       2    Ø         i‡    ì   %ˆ    z  z                                  Canon Canon IXUS 185  ´      ´      2023:07:27 13:57:08 % š‚    ®  ‚    ¶  'ˆ    È   0ˆ           0230    ¾     Ò  ‘    ‘    æ  ’
    î  ’    ö  ’
    þ  ’      ’           ’       
’      |’ î    †’     ’    36  ‘’    36  ’’    36        0100                     P          ¢    B  ¢    J  ¢       ¢        £       ¤        ¤        ¤        ¤    R  ¤        0¤               @  Z   
   2023:07:27 13:57:08 2023:07:27 13:57:08       
      Ë              k       ˆ  è  2        ô  "   ü     @     T     %Œ
  é  j                                        E   6  " Р  À  #    `  ' $   h  (    °  -        . #   À  / "     1    J  3    V  5    f  7    v  8    ~  < 1   †  ?        š    è  Ð            d           ÿÿ                @  ÿÿÿ@œˆèk Ë ÿÿ      ÿÿÿÿ       ÿÿ  ÿÿ    ÿÿ– ÿÿÿÿ        D ýÿÀ 5Ë
                        o  Í     ú               IMG:IXUS 185  JPEG  Firmware Version 1.00 ¤              è   ¬            ”  $            ¸  ì            ¤  È           l  T           À   ,            ì   <                (
       

This looks like a good jpg-File.

And now the product of recuva:

 

–prH»×»I¶“<¼LlÙó  Ãx5Üèú¤‹}ŠûeF §ÒµšÐóê+£újÿ ‚g~ÐZŸŒ¼|sv—š¬÷eí‘Ôns…óŒÞ¿Rg†1ç‚tš+®˜<laÔ_5Š\µ,w`§xò–`o4¨Ÿ~õZBVyçžž†±ÜôaKuÜNPûcõ¨àX-c”€ÁÏ( pOô¥b¬2{¤ ÛÈ9# ¢6y3MÓÃn!ˆLÈGÍžßá] ÖÍcÉ.É=OnúÕLæ¨ßCNÓ•WÎ0”È8éí]u¦•¸”†llÜŒdúVðhÉI¦_‚Ì¢™àô­n˜ò¤uõ¦Ìå&Ù¤ò‰b†2¡bL€ŽsïTä±I‰$`ý+D¬•‹2i6p‰šd#çÝÈϵr×þ¶¾ $Vt?¦Q¶Æ‘›Fv«¥+[ P¢mAŽ@ô¯8Ö4›¨a}=áCÏšzsÚ¡ÓrGM6¥¹…ud‡NE,¿);C H÷¹
EÞ{Háoš4Ï b¹ÔI”ZflJ¨£‚öÝÚ›%¢ˆZDmÇ<¯õ¥a«•¤Ò7B²‹„#ÐEGn
¸dwmÁÇzeßA"²[ˆñäyN ¬™
è}DQXÄŽÞQ÷8Ýì}ERÔM³ó5|]—¡L®*3ÍZü¨‘JÂ1é_Ad5ÆÛŠž$¶¹EI®âÆdó;@;ÖEÏŠ!û>øCÆ›ð1ÔÖM™;ÜÛ_ÚÜi­p³Am*€«šCÜâ¸û=]¬mn !ZIdä1äÿ õ«5p‹hØѼG&¥y,r_5µ²@Ä„}»Øt\óÞ¹ý'ÅK¨‹„@؈%³Î;Ô¸Ü73¦ÖÕî•]²Ç &µæñh°cÆ•“œã+ôÍmØ¥r߈¿´Î’4n˃~P}«“þÓ¸óFò7/%‡¯Ò´²)êM'ŒgñaYZYa‘$· †b8è{zW9.­6Ò²¨A×®MC±FeÅÄÁT/©É¤µÔ¼Íã!‡cI3DÍM`›óÝ0xŸç[ñÌÞ^ÑÀ¡°¹§m+[F70rFs[º(Žúè-ÅÊYÅÝÝIýj¤¶bI Ú\Ìé®b,J’0 ¬
Bar2Îy=ëH—3€Ôu¦ŽòDTÉ\õªÛÝdGF*ÓšÑ
¢£,«pò#mv.

This looks like an other coding.

What can I do with my Win10 System ?

The recovery by photorec (linux) was working wihtout problems.

Does anybody know how the different codings take place ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.