Jump to content

faridasadov

Members
  • Posts

    7
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by faridasadov

  1. why didnt you add it in new version?
  2. Please add this language to Ccleaner product.I translate it to my language.This is azerbaijany.Great thanks.& Open this .txt with Notepad. string.txt
  3. 8 CCleaner səhifəsi 9 CCleaner-ni pozmaq 100 1049 102 CCleaner.com-a ke?mek ???n klikləyin 103 yenilənməni yoxlamaq... 104 Birbaşa k?mək 105 CCleaner-ə səhifəsində yinilənməni bilmək ???n klikləyin 106 CCleaner arayışına baxmaq ???n klikləyin 107 Yeni CCleaner versiyası məqbuldur (%1).\n\nSəhifəyə y?kləmək ???n ke?ək? 108 Piriform.com səhifəsini ziyarət etmək ???n klikləyin 109 Yenilənmə yoxdur 110 Yenilənmə serverinə ke?id səhvdir 120 CCleaner-ni işə salmaq 121 CCleaner a?... 130 Təmizləmədən sonra kompyuteri s?nd?r 131 Hazırlıq 132 Təmizləmə... 133 M?şahidə... 140 M?şahidə 141 Təmizlə 142 Axtarış %1 143 Əslin bərpası 144 Hamısını qeyd 145 B?t?n quşları ?ıxart 151 Nizamlamalar 152 ?ıxış 153 Təmizləmə 154 Problemlərin axtarışı 155 D?zəltmək... 156 Yoxlamanı ləğv etmək 157 Xidmət 158 M?şahidə 159 Ləğv etmək 161 Vəziyyət 171 Səhvlər qeyd olunmayıb. 172 Edilmiş dəyişiklərin eytiyat n?sxələri saxlanılsın? 181 Hamısını qeyd etmək 182 Tipi qeyd etmək 183 Qeydlərin ləğvi 184 Tipdən ləğv olunma 185 RegEdit-də a?maq... 186 X?lasəyə əlavə etmək 191 DİQQƏT! - %1 201 Windows 202 Fayl 203 Səhv 204 Reyester 210 Təmizləmə 211 Xətalar 220 Təmizləmənin nizamlanması 221 Xəta axtarışının nizamlamaları 301 TƏMİZLƏMƏ BAŞA ?ATDI - (%1 секунд) 302 Xətalar tapılmadı 303 Cookie silindi: 304 Silindi: 305 IE tarixinin silinməsi 95 və NT4-də işləmir. 306 Silinmə ???n qeyd olunublar: 307 Səbət təmizlənmişdir (%1 файлов) %2 308 Fayl silinmişdir: 309 Hesabatı saxlamaq... 310 M?ŞAHİDƏ BAŞA ?ATDI - (%1 секунд) 311 G?stərilən vaxtdan sonra silinəcək %1. 312 Təmizlənmişdir %1. 313 Silinəcək faylar haqda məlumat (faylar hələ silinməyib) 314 Silinəcək faylar haqda məlumat 315 YOXLAMA LƏĞV OLUNDU - (%1 сек) 316 Yoxlama tam başa ?atıb 317 IE-in m?vəqqəti faylları (%1 faylar) %2 318 Firefox/Mozilla keşi təmizlənmədən kənarda qalmışdır. 319 Firefox/Mozilla-ın m?vəqqəti faylar keşi (%1 faylar) %2 320 Google Chrome-un m?vəqqəti fayları təmizlənmədən kənarda qalmışdır. 321 TƏMİZLƏMƏ LƏĞV EDİLMİŞDİR- (%1 сек) 322 Təmizlənmə başa ?atmamışdır 323 %1% (%2-si %3-dən) 324 Dayandırma... 325 Disk 326 Təxminən qalıbdır - %1 327 %1 %2, %3 %4 və %5 %6 328 %1 %2 və %3 %4 329 saat 330 saat 331 dəqiqə 332 dəqiqə 333 saniyə 334 saniyə 351 Problem 352 Məlumatlar 353 Reyesterin hissəsi 401 D?zəldilib 402 D?zəltmək 403 Qeyd olunmuşların d?zəldilməsi 404 Bağlamaq 405 Qeyd olunmuş b?t?n səhvlərin d?zəldilməsinə əminsiz? 500 Bu məlumatı bir daha g?stərmə 501 FAylar sizin kompyuterdən silinəcək.\n\nDavam etmək istəyirsiz? 502 İnternet kesşin təmizlənməsi ???n Firefox və ya Mozilla dayandırılması lazımdır.\n\nƏks halda təmizlənmə baş tutmayacaq. 503 M?vəqqəti fayların silinməsi ???n Google Chrome dayandırılmalıdır.\n\nƏks halda təmizlənmə baş tutmayacaq. 601 %1 bayt 602 %1Kb 603 %1 Mb 604 %1Qb 700 Axtarış 701 Təsvir 702 Həcm 703 Miqdar 704 Nəticələri g?stərmək 705 Tam nəticələr 706 Qovluğun a?maq 707 ?eşidləmə 708 İyerarxiyaya g?rə 709 Həcminə g?rə 710 Miqdarına g?rə 711 %1 faylar 1001 Nizamlamalar 1051 ОК 1052 Ləğv et 1060 Nizamlamaları dəyişmək ???nsaləhiyyət yoxdur 1201 Proqram haqda 1202 Nizamlamalar 1203 Fayları ''cookie'' 1204 Verisyanın tarixi 1205 İşə salma 1206 Əlavə 1207 X?lasə 1301 Siz saytdan son versiyanı y?kləyə , ?z təklif və iradlarınızı bildirə bilərsiz 1302 Əmr sətrinin parametri: 1303 /AUTO - Windowsy?klənməsində təmizlənmənin işə d?şməsi, sonradan isə proqramın bağlanması. 1304 /LOG - Xetalar jurnalının işə salınması (Nizamlama ???n). 1305 /AUTO /SHUTDOWN - Pc-ın sonrakı s?nd?r?lməsində təmizlənmənin isş d?şməsi. 1306 Azəri tərc?mə - Asadov LTD (tatu_123456@live.ru) 1401 Təmizləmədən sonra proqramı bağlanmaq 1402 Kompyuterin işə d?şməsində təmizlənmənin yerinə yetirilməsi 1403 "CCleaner işə salmaq" sətrini Səbətin menyusuna əlavə etmək 1404 "CCleaner... a?maq" sətriniв Səbətin menyusuna əlavə etmək 1405 24 saatdan ?ox fayları Temp qovluğundan sil 1406 Xəbərdarlıqları gizlət 1407 Dil 1408 Reyester fayların m?vəəqti n?sxələrinin yaradılmasına xəbərdarlıq ele 1409 CCleaner-in avtomatik yenilənməni yoxlanılması 1410 Internet Explorer-un m?vəqqəti faylar haqqında tam hesabatı 1411 Təmizləmə rejimi 1412 Sadə təmizlə (Tez) 1413 Bərpasız silmə (Gec) 1414 Sadə yenidən yazma (1 ke?id) 1415 DOD 5220.22-M (3 ke?idə) 1416 NSA (7 Ke?idə) 1417 Firefox/Mozilla-un m?vəqqəti faylar haqqında tam hesabatı 1418 Proqramın nizamlamalarını INI-faylda saxlamaq 1420 Bərpasız silinmə se?ilmişdir - %1 1421 Qutmann (35 d?vrəyə) 1422 Xəbardarlıq hissəsində gizlətmək 1423 Boş yerin təmizlənməsinə disklər 1424 CCleaner-in fəaliyyətinin əsas parametrləri 1425 CCleaner-in geniş parametrləri (P?xtələşmiş istifadə?ilər ???n) 1426 MFT boş yerin silinməsi 1427 Ke?d siyahısının vəzifəsi 1428 Nəticələri geniş təsvirdə g?stər 1429 Standart nizamlamalara qayıt 1430 siz həqiqətən CCleaner-in ilk nizamlamalarini bərpa etmək istəyirsiz?\n\nBu zaman siz tərəfdən eddinlən b?t?n dəyişiklət itiriləcək. 1501 Təmizlənmə ???n Cookielər 1502 Saxlanılma ???n Cookielər 1503 Saxlamaq istədiyiniz Cookie-i se?in (b?t?n internet səyyahlarından və Flash-modullardan) 1504 Axtarış 1505 Əlavə et 1506 Dəyiş 1507 Sil 1508 Saxla 1509 Domen adı yaz 1601 Digər silinəcək fayl və qovluqlar 1602 Əlavə et 1603 Se?ilmişin silinməsi 1604 Diqqət!\nBu qovluq onda olan faylardan təmizlənəcək.\nYerinə yetirilsin? 1605 K?kl? qovluğunu g?stərmək olmur. 1606 Sistem qovluğunu g?stərmək olmur. 1607 Məlumatı silmək? 1608 Qovluğu g?stər 1609 Faylı əlavə et 1610 Silinmə siyahısına daşınacaq fayl/qovluqları əlavə edilsin? 1611 Reyesterə əlavə etmək 1612 Kənarda qalacaq fayl/qovluqlar 1613 Bu fayl/qovluqları Kənarda qalma siyahısına əlavə edək? 1614 Dəyişmək 1615 Əllə dəyişəm 1616 CCleaner-in hər zaman siləcəyi fayl və qovluqları se? (P?xtələşmiş istifadə?ilər ???n) 1617 CCleaner-in silməyəcəyi fayl,qovluqları və reyester budaqlarını se? (P?xtələşmiş istifadə?ilər ???n) 1618 Əlavə et 1630 Disk və ya qovluq 1631 Fayl 1632 Təsvir 1633 B?t?n faylar 1634 Fayların tipləri 1635 Qovluqaltliqları nəzərə almaq 1636 OK 1637 Ləğv et 1638 Fayların tipləri: 1639 Parametrlər 1640 Məsələn: *.tmp;*.log 1641 Выбор данного пути запрещен в целях безопасности. 1642 Reyester hissəsi 1643 Yalnız fayları nəzərə almaq 1644 Fayl və qovluqaltlıqları nəzərə almaq 1645 Qovluq,onun fayl və qovluq altlıqlarını nəzərə almaq 2001 Xidmət 2011 Proqramın silinməsi 2013 Avtoy?kləmə 2014 Sistemin bərpası 2051 Bağlamaq 2052 Xaric etmə 2053 Adlandırmaq 2054 Silmək 2055 Axtarış 2071 Quraşdırılmış proqramlar 2072 Quraşdırma tarixi 2073 İstehsal?ı 2074 Həcm 2075 N?v 2101 Reyseterdən xaric etmə barədə yazının silinməsi. 2102 Proqram bu zaman xaric edilməyəcək. 2103 Siz əminsiz? 2104 Qeydin adlandırılması 2105 MSI xaric etməsini silmək olmur. 2106 B?t?n se?ilmiş bərpa etmə n?qtələti silinəcək. 2107 Siləcəyiniz proqramı se?in 2201 Hissə 2202 Proqram 2203 Fayl 2204 Bu proqramlar Windows-la birgə işə d?ş?r 2205 Silmək 2206 Avtoy?kləmə qeydləri silinəcək.\n\nSiz əminsiz? 2207 İşə salmaq 2208 S?nd?rmək 2209 Obyektin vəziyyətini dəyişmək olmur: 2210 İşə salma 2211 Bəli 2212 Xeyr 2301 Təsvir etmə 2302 Tarix 2303 Vaxt 2304 Vəziyyət 2305 Silməl 2306 Tarix və vaxt 2307 Sizin kompyuterin b?t?n bərpa etmə n?qlərinin idarə olunması (Təhl?kəsizlik naminə ən gec s?nmə) 3001 Internet Explorer 3002 Windows Explorer 3003 Sistem 3004 Diger 3021 Qurama 3022 İnternet 3023 Multimedia 3024 Alətlər 3025 Windows 3026 Firefox/Mozilla 3027 Opera 3028 Safari 3101 Səyyahın m?vəqqəti faylları 3102 ''cookie'' faylları 3103 Ziyarət etmə jurnalı 3104 Qeyd edilmiş ?nvanlar 3105 Index.dat fayları 3106 Formun avtodoltamamlanması 3108 Sonuncu y?kləmə yolu 3121 Son a?ılan sənədlər 3122 yerinə yetir (Start menyusunda) 3123 Axtarışının avtotamamlanması 3124 Digər son sənədlər 3125 Menyunun ardıcıllıq keşi 3126 Xəbarlıq hissəsinin keşi 3127 Pəncələrin həcmi 3128 Son proqramlarım siyahısı 3129 Digər fayl və qovluqlar 3130 D?zəltmələr paketinin xaric etmələri 3131 Eskizlərin keşi 3132 Boş yerin təmizlənməsi 3133 Ani səlahiyyat siyahısı 3134 se?ilmiş MFT hissənin təmizlənməsi 3141 Səbətin təmizlənməsi 3142 M?vəqqəti fayllar 3143 Yaddaşın dump-ları 3144 Chkdsk faylının fraqmentləri 3145 Windows jurnalının fayları 3146 IIS jurnalının fayları 3147 K?hnəlmiş se?imlər 3148 Paylaşma buferi 3149 Windows səhvləri barədə hesabat 3150 DNS keş 3161 İternet-keş 3162 Ziyarət olununan saytların jurnalı 3163 Y?kləmələr tarixi 3164 Formun avtotamamlanması 3165 Məlumat bazasının sıxılması 3166 Veb-saytların işərələri 3201 Dəyişiklər kompyuterin yenidən işə salmasından sonra q?vvəyə minəcək. 3202 Əg siz bu se?imi se?səniz b?t?n şifrələrinizi itirəcəksiz. 3203 Start menyusu əlifbaya əsasən d?zləcək. 3204 Xəbərdarlıq sahəsindəki keş silinəcə. explorer.exe prosesin yenidən işə d?şməsi gərəkdir 3205 Windows explorer g?r?nt? nizamlamalarıni yenidən bərpa olunacaq. 3206 XP-in Start menyusunda istifadə olunmayan proqramların siyahısı təmizlənəcək. 3207 Boş yerin təmizlənməsi əmliyyatın vaxtını uzadır. Biz onu daimi se?məyi məsləhət g?rm?r?k. 3501 Reyesterin b?t?vl?y? 3502 Fayların b?t?vl?y? 3601 Olmayan ?mumi DLL-lər 3602 Fayların səhv genişlənməsi 3603 ActiveX və Class-n səhvləri 3604 Proqram 3605 Şriftlər 3606 Proqramlara ke?id 3607 Arayışın fayları 3608 Quraşdırmanın səhv məlumatı 3609 Olmayan qurama 3610 Yenidənişəd?şmə 3611 Sadələşmiş Start menyusu 3612 Əsas menyunun nişanları 3613 İş stolunun nişanları 3614 MUI-in m?vəqqəti fayları 3615 Tipler kitabxanası 3701 Olmayan ?mumi DLL-lər 3702 Fayların səhv genişlənməsi 3703 ActiveX/COM səhvləri 3704 Ошибки в Открыть с помощью 3705 Şriftlərin səhvləri 3706 Quramaların yollarının səhvi 3707 K?mək faylarının səhvi 3708 Qurulmanın səhvləri 3709 Xaricetmənin səhvləri 3710 Səhv standart işarə 3711 Reyesterin k?hnəlmiş sahəsi 3712 Start menyusunun k?hnəlmiş sahəsi 3713 Avtoy?klənin k?hnəlmiş proqramı 3714 Səhv və ya boş fayllar n?v? 3715 Naməlum səhv 3716 SƏhv nişan 3717 K?hnəlmiş MUI ke?idləri 3718 k?hnəlmiş TypeLib ke?idləri 3801 %1 faylı m?vcud olmayan ?mumi DLL-ə y?nləndirilir. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3802 %1 faylın genişlənməsi səhv proqram indentifikatoruna y?nləndirilir. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3803 COM %1 kompanenti səhv CLSID y?nləndirilir. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3804 :-a %1y?nləndirilən quramanı tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3805 %1-ni tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3806 : %1-a y?nləndirilən quramanı tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3807 Y?nləndirilmiş fayl-ın: %1 arayışını tapmaq m?ml?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3808 Y?kləyənin: %1. fayl və qovluğunu tapmaq m?mk?n deyil.Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3809 : %1-ım xaric etməsinin fayl və qovluğunu tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3810 : %1-in y?nləndirməsi ?zrə fayl və qovluğu tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3811 : %1-in y?nləndilirməsi ilə vurğulanan nişanı tapmaq m?mk?n deyil. 3812 %1 Sahəsi ?z?ndə he? bir məlumat saxlamır və silinmiş oluna bilər . Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3813 : %1 Start menyusunun qovluğunu tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3814 Avtoy?klənən faylı: %1 tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3815 %1 sahəsi ?z?ndə məlumatları saxlamır və ola bilsin silinib. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir. 3816 Nişana işarələnən fayl m?vcud deyil. Fayl: %1 3817 ke?idə: %1 işərələnən fayl m?vcud deyil. Bu adətən proqramın silinməsindən sonra baş verir. 3818 TypeLib: %1 ke?idi m?vcud deyil. Bu adətən proqramın silinməsindən sonra baş verir. 3901 Qərar: Təyinat silinsin. 3902 Qərar: Reyester hissəsini silinsin. 3903 Qərar: DefaultIcon sahəsi silinsin. 3904 Qərar: Nişan silinsin. Please add it.I am from Azerbaijan & this my azer language.thanks
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.