Jump to content

Nie można określić typu systemu plików


Recommended Posts


Przed zakupem skanowany dysk odzyskl3 pozycje ,i propozycja zakupienia . Po kupieniu licencji
skanowany dysk nagle wyswietla komunikat "Nie określić system plików" Jeżeli nie otrzymam pomocy !!!

 

(Google's best efforts) Before the purchase, the scanned disk recovered the items, and a purchase proposal. After purchasing a license the scanned disk suddenly displays the message "Do not specify file system" If I do not get help !!!

 

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

Sorry but your question is not clear. (Maybe the translation?)

Recuva does not need to be purchased to recover files, the free version will recover files.

Could you give a screenshot of what you are seeing?

Przepraszamy, ale twoje pytanie nie jest jasne. (Może tłumaczenie?)

Recuva nie musi być kupowana, aby odzyskać pliki, darmowa wersja odzyska pliki.

Czy możesz dać zrzut ekranu tego, co widzisz?

*** Out of Beer Error ->->-> Recovering Memory ***

Worried about 'Tracking Files'? Worried about why some files come back after cleaning? See this link:
https://community.ccleaner.com/topic/52668-tracking-files/?tab=comments#comment-300043

 

Link to comment
Share on other sites

 darmowa wersja odtworzyła tylko 3 zdjęcia ,przy zdjęciuu woła o wykupienie licencji.
Po wykupieniu licencji,brak możliwości naprawy karty i
jej zawartości z komunikatem : Nie określony system plików plików

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

You keep saying the same thing, it is not enough information.

You do not need a licence to be able to recover files with Recuva.

You will have to give more details, and a screenshot would help.

What are you trying to recover the files from? (The translation now says a card not a disk).

What version of Windows are you using?

*** Out of Beer Error ->->-> Recovering Memory ***

Worried about 'Tracking Files'? Worried about why some files come back after cleaning? See this link:
https://community.ccleaner.com/topic/52668-tracking-files/?tab=comments#comment-300043

 

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

It appears to be the translation.
That error message is actualy "Could not determine file system type" which indicates that the SD card has a format that Recuva cannot read.

Do you know what filesystem the card is formatted with?
It could be just a bad contact, try taking the card out and putting it back in again.

Wydaje się, że to tłumaczenie.
Ten komunikat o błędzie to w rzeczywistości „Nie mozna określić rodzuja systemu plików”, co oznacza, że karta SD ma format, którego Recuva nie może odczytać.

Czy wiesz, w jakim systemie plików karta jest sformatowana?
To może być po prostu zły kontakt, spróbuj wyjąć kartę i włożyć ją ponownie.

 

*** Out of Beer Error ->->-> Recovering Memory ***

Worried about 'Tracking Files'? Worried about why some files come back after cleaning? See this link:
https://community.ccleaner.com/topic/52668-tracking-files/?tab=comments#comment-300043

 

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

Translation:

Quote

 

before buying the license, he read the card normally, the problem arose after the purchase.

I took the card out and the same error message "Unable to determine the file system type" is still displayed

 

I have no idea why it would read before purchase but not after.

As you have now puchased Recuva then you have paid for support.
I suggest that you contact support by emailing then at: support@ccleaner.com

Give them a link to this thread.

Nie mam pojęcia, dlaczego miałoby się czytać przed zakupem, a nie po.

Ponieważ kupiłeś Recuva, zapłaciłeś za wsparcie.
Proponuję skontaktować się z pomocą techniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@ccleaner.com

Podaj im link do tego wątku.

*** Out of Beer Error ->->-> Recovering Memory ***

Worried about 'Tracking Files'? Worried about why some files come back after cleaning? See this link:
https://community.ccleaner.com/topic/52668-tracking-files/?tab=comments#comment-300043

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.