Jump to content

CCleaner Azerbaijan language


faridasadov

Recommended Posts

8 CCleaner səhifəsi

9 CCleaner-ni pozmaq

100 1049

102 CCleaner.com-a ke?mek ???n klikləyin

103 yenilənməni yoxlamaq...

104 Birbaşa k?mək

105 CCleaner-ə səhifəsində yinilənməni bilmək ???n klikləyin

106 CCleaner arayışına baxmaq ???n klikləyin

107 Yeni CCleaner versiyası məqbuldur (%1).\n\nSəhifəyə y?kləmək ???n ke?ək?

108 Piriform.com səhifəsini ziyarət etmək ???n klikləyin

109 Yenilənmə yoxdur

110 Yenilənmə serverinə ke?id səhvdir

120 CCleaner-ni işə salmaq

121 CCleaner a?...

130 Təmizləmədən sonra kompyuteri s?nd?r

131 Hazırlıq

132 Təmizləmə...

133 M?şahidə...

140 M?şahidə

141 Təmizlə

142 Axtarış %1

143 Əslin bərpası

144 Hamısını qeyd

145 B?t?n quşları ?ıxart

151 Nizamlamalar

152 ?ıxış

153 Təmizləmə

154 Problemlərin axtarışı

155 D?zəltmək...

156 Yoxlamanı ləğv etmək

157 Xidmət

158 M?şahidə

159 Ləğv etmək

161 Vəziyyət

171 Səhvlər qeyd olunmayıb.

172 Edilmiş dəyişiklərin eytiyat n?sxələri saxlanılsın?

181 Hamısını qeyd etmək

182 Tipi qeyd etmək

183 Qeydlərin ləğvi

184 Tipdən ləğv olunma

185 RegEdit-də a?maq...

186 X?lasəyə əlavə etmək

191 DİQQƏT! - %1

201 Windows

202 Fayl

203 Səhv

204 Reyester

210 Təmizləmə

211 Xətalar

220 Təmizləmənin nizamlanması

221 Xəta axtarışının nizamlamaları

301 TƏMİZLƏMƏ BAŞA ?ATDI - (%1 секунд)

302 Xətalar tapılmadı

303 Cookie silindi:

304 Silindi:

305 IE tarixinin silinməsi 95 və NT4-də işləmir.

306 Silinmə ???n qeyd olunublar:

307 Səbət təmizlənmişdir (%1 файлов) %2

308 Fayl silinmişdir:

309 Hesabatı saxlamaq...

310 M?ŞAHİDƏ BAŞA ?ATDI - (%1 секунд)

311 G?stərilən vaxtdan sonra silinəcək %1.

312 Təmizlənmişdir %1.

313 Silinəcək faylar haqda məlumat (faylar hələ silinməyib)

314 Silinəcək faylar haqda məlumat

315 YOXLAMA LƏĞV OLUNDU - (%1 сек)

316 Yoxlama tam başa ?atıb

317 IE-in m?vəqqəti faylları (%1 faylar) %2

318 Firefox/Mozilla keşi təmizlənmədən kənarda qalmışdır.

319 Firefox/Mozilla-ın m?vəqqəti faylar keşi (%1 faylar) %2

320 Google Chrome-un m?vəqqəti fayları təmizlənmədən kənarda qalmışdır.

321 TƏMİZLƏMƏ LƏĞV EDİLMİŞDİR- (%1 сек)

322 Təmizlənmə başa ?atmamışdır

323 %1% (%2-si %3-dən)

324 Dayandırma...

325 Disk

326 Təxminən qalıbdır - %1

327 %1 %2, %3 %4 və %5 %6

328 %1 %2 və %3 %4

329 saat

330 saat

331 dəqiqə

332 dəqiqə

333 saniyə

334 saniyə

351 Problem

352 Məlumatlar

353 Reyesterin hissəsi

401 D?zəldilib

402 D?zəltmək

403 Qeyd olunmuşların d?zəldilməsi

404 Bağlamaq

405 Qeyd olunmuş b?t?n səhvlərin d?zəldilməsinə əminsiz?

500 Bu məlumatı bir daha g?stərmə

501 FAylar sizin kompyuterdən silinəcək.\n\nDavam etmək istəyirsiz?

502 İnternet kesşin təmizlənməsi ???n Firefox və ya Mozilla dayandırılması lazımdır.\n\nƏks halda təmizlənmə baş tutmayacaq.

503 M?vəqqəti fayların silinməsi ???n Google Chrome dayandırılmalıdır.\n\nƏks halda təmizlənmə baş tutmayacaq.

601 %1 bayt

602 %1Kb

603 %1 Mb

604 %1Qb

700 Axtarış

701 Təsvir

702 Həcm

703 Miqdar

704 Nəticələri g?stərmək

705 Tam nəticələr

706 Qovluğun a?maq

707 ?eşidləmə

708 İyerarxiyaya g?rə

709 Həcminə g?rə

710 Miqdarına g?rə

711 %1 faylar

1001 Nizamlamalar

1051 ОК

1052 Ləğv et

1060 Nizamlamaları dəyişmək ???nsaləhiyyət yoxdur

1201 Proqram haqda

1202 Nizamlamalar

1203 Fayları ''cookie''

1204 Verisyanın tarixi

1205 İşə salma

1206 Əlavə

1207 X?lasə

1301 Siz saytdan son versiyanı y?kləyə , ?z təklif və iradlarınızı bildirə bilərsiz :)

1302 Əmr sətrinin parametri:

1303 /AUTO - Windowsy?klənməsində təmizlənmənin işə d?şməsi, sonradan isə proqramın bağlanması.

1304 /LOG - Xetalar jurnalının işə salınması (Nizamlama ???n).

1305 /AUTO /SHUTDOWN - Pc-ın sonrakı s?nd?r?lməsində təmizlənmənin isş d?şməsi.

1306 Azəri tərc?mə - Asadov LTD (tatu_123456@live.ru)

1401 Təmizləmədən sonra proqramı bağlanmaq

1402 Kompyuterin işə d?şməsində təmizlənmənin yerinə yetirilməsi

1403 "CCleaner işə salmaq" sətrini Səbətin menyusuna əlavə etmək

1404 "CCleaner... a?maq" sətriniв Səbətin menyusuna əlavə etmək

1405 24 saatdan ?ox fayları Temp qovluğundan sil

1406 Xəbərdarlıqları gizlət

1407 Dil

1408 Reyester fayların m?vəəqti n?sxələrinin yaradılmasına xəbərdarlıq ele

1409 CCleaner-in avtomatik yenilənməni yoxlanılması

1410 Internet Explorer-un m?vəqqəti faylar haqqında tam hesabatı

1411 Təmizləmə rejimi

1412 Sadə təmizlə (Tez)

1413 Bərpasız silmə (Gec)

1414 Sadə yenidən yazma (1 ke?id)

1415 DOD 5220.22-M (3 ke?idə)

1416 NSA (7 Ke?idə)

1417 Firefox/Mozilla-un m?vəqqəti faylar haqqında tam hesabatı

1418 Proqramın nizamlamalarını INI-faylda saxlamaq

1420 Bərpasız silinmə se?ilmişdir - %1

1421 Qutmann (35 d?vrəyə)

1422 Xəbardarlıq hissəsində gizlətmək

1423 Boş yerin təmizlənməsinə disklər

1424 CCleaner-in fəaliyyətinin əsas parametrləri

1425 CCleaner-in geniş parametrləri (P?xtələşmiş istifadə?ilər ???n)

1426 MFT boş yerin silinməsi

1427 Ke?d siyahısının vəzifəsi

1428 Nəticələri geniş təsvirdə g?stər

1429 Standart nizamlamalara qayıt

1430 siz həqiqətən CCleaner-in ilk nizamlamalarini bərpa etmək istəyirsiz?\n\nBu zaman siz tərəfdən eddinlən b?t?n dəyişiklət itiriləcək.

1501 Təmizlənmə ???n Cookielər

1502 Saxlanılma ???n Cookielər

1503 Saxlamaq istədiyiniz Cookie-i se?in (b?t?n internet səyyahlarından və Flash-modullardan)

1504 Axtarış

1505 Əlavə et

1506 Dəyiş

1507 Sil

1508 Saxla

1509 Domen adı yaz

1601 Digər silinəcək fayl və qovluqlar

1602 Əlavə et

1603 Se?ilmişin silinməsi

1604 Diqqət!\nBu qovluq onda olan faylardan təmizlənəcək.\nYerinə yetirilsin?

1605 K?kl? qovluğunu g?stərmək olmur.

1606 Sistem qovluğunu g?stərmək olmur.

1607 Məlumatı silmək?

1608 Qovluğu g?stər

1609 Faylı əlavə et

1610 Silinmə siyahısına daşınacaq fayl/qovluqları əlavə edilsin?

1611 Reyesterə əlavə etmək

1612 Kənarda qalacaq fayl/qovluqlar

1613 Bu fayl/qovluqları Kənarda qalma siyahısına əlavə edək?

1614 Dəyişmək

1615 Əllə dəyişəm

1616 CCleaner-in hər zaman siləcəyi fayl və qovluqları se? (P?xtələşmiş istifadə?ilər ???n)

1617 CCleaner-in silməyəcəyi fayl,qovluqları və reyester budaqlarını se? (P?xtələşmiş istifadə?ilər ???n)

1618 Əlavə et

1630 Disk və ya qovluq

1631 Fayl

1632 Təsvir

1633 B?t?n faylar

1634 Fayların tipləri

1635 Qovluqaltliqları nəzərə almaq

1636 OK

1637 Ləğv et

1638 Fayların tipləri:

1639 Parametrlər

1640 Məsələn: *.tmp;*.log

1641 Выбор данного пути запрещен в целях безопасности.

1642 Reyester hissəsi

1643 Yalnız fayları nəzərə almaq

1644 Fayl və qovluqaltlıqları nəzərə almaq

1645 Qovluq,onun fayl və qovluq altlıqlarını nəzərə almaq

2001 Xidmət

2011 Proqramın silinməsi

2013 Avtoy?kləmə

2014 Sistemin bərpası

2051 Bağlamaq

2052 Xaric etmə

2053 Adlandırmaq

2054 Silmək

2055 Axtarış

2071 Quraşdırılmış proqramlar

2072 Quraşdırma tarixi

2073 İstehsal?ı

2074 Həcm

2075 N?v

2101 Reyseterdən xaric etmə barədə yazının silinməsi.

2102 Proqram bu zaman xaric edilməyəcək.

2103 Siz əminsiz?

2104 Qeydin adlandırılması

2105 MSI xaric etməsini silmək olmur.

2106 B?t?n se?ilmiş bərpa etmə n?qtələti silinəcək.

2107 Siləcəyiniz proqramı se?in

2201 Hissə

2202 Proqram

2203 Fayl

2204 Bu proqramlar Windows-la birgə işə d?ş?r

2205 Silmək

2206 Avtoy?kləmə qeydləri silinəcək.\n\nSiz əminsiz?

2207 İşə salmaq

2208 S?nd?rmək

2209 Obyektin vəziyyətini dəyişmək olmur:

2210 İşə salma

2211 Bəli

2212 Xeyr

2301 Təsvir etmə

2302 Tarix

2303 Vaxt

2304 Vəziyyət

2305 Silməl

2306 Tarix və vaxt

2307 Sizin kompyuterin b?t?n bərpa etmə n?qlərinin idarə olunması (Təhl?kəsizlik naminə ən gec s?nmə)

3001 Internet Explorer

3002 Windows Explorer

3003 Sistem

3004 Diger

3021 Qurama

3022 İnternet

3023 Multimedia

3024 Alətlər

3025 Windows

3026 Firefox/Mozilla

3027 Opera

3028 Safari

3101 Səyyahın m?vəqqəti faylları

3102 ''cookie'' faylları

3103 Ziyarət etmə jurnalı

3104 Qeyd edilmiş ?nvanlar

3105 Index.dat fayları

3106 Formun avtodoltamamlanması

3108 Sonuncu y?kləmə yolu

3121 Son a?ılan sənədlər

3122 yerinə yetir (Start menyusunda)

3123 Axtarışının avtotamamlanması

3124 Digər son sənədlər

3125 Menyunun ardıcıllıq keşi

3126 Xəbarlıq hissəsinin keşi

3127 Pəncələrin həcmi

3128 Son proqramlarım siyahısı

3129 Digər fayl və qovluqlar

3130 D?zəltmələr paketinin xaric etmələri

3131 Eskizlərin keşi

3132 Boş yerin təmizlənməsi

3133 Ani səlahiyyat siyahısı

3134 se?ilmiş MFT hissənin təmizlənməsi

3141 Səbətin təmizlənməsi

3142 M?vəqqəti fayllar

3143 Yaddaşın dump-ları

3144 Chkdsk faylının fraqmentləri

3145 Windows jurnalının fayları

3146 IIS jurnalının fayları

3147 K?hnəlmiş se?imlər

3148 Paylaşma buferi

3149 Windows səhvləri barədə hesabat

3150 DNS keş

3161 İternet-keş

3162 Ziyarət olununan saytların jurnalı

3163 Y?kləmələr tarixi

3164 Formun avtotamamlanması

3165 Məlumat bazasının sıxılması

3166 Veb-saytların işərələri

3201 Dəyişiklər kompyuterin yenidən işə salmasından sonra q?vvəyə minəcək.

3202 Əg siz bu se?imi se?səniz b?t?n şifrələrinizi itirəcəksiz.

3203 Start menyusu əlifbaya əsasən d?zləcək.

3204 Xəbərdarlıq sahəsindəki keş silinəcə. explorer.exe prosesin yenidən işə d?şməsi gərəkdir

3205 Windows explorer g?r?nt? nizamlamalarıni yenidən bərpa olunacaq.

3206 XP-in Start menyusunda istifadə olunmayan proqramların siyahısı təmizlənəcək.

3207 Boş yerin təmizlənməsi əmliyyatın vaxtını uzadır. Biz onu daimi se?məyi məsləhət g?rm?r?k.

3501 Reyesterin b?t?vl?y?

3502 Fayların b?t?vl?y?

3601 Olmayan ?mumi DLL-lər

3602 Fayların səhv genişlənməsi

3603 ActiveX və Class-n səhvləri

3604 Proqram

3605 Şriftlər

3606 Proqramlara ke?id

3607 Arayışın fayları

3608 Quraşdırmanın səhv məlumatı

3609 Olmayan qurama

3610 Yenidənişəd?şmə

3611 Sadələşmiş Start menyusu

3612 Əsas menyunun nişanları

3613 İş stolunun nişanları

3614 MUI-in m?vəqqəti fayları

3615 Tipler kitabxanası

3701 Olmayan ?mumi DLL-lər

3702 Fayların səhv genişlənməsi

3703 ActiveX/COM səhvləri

3704 Ошибки в Открыть с помощью

3705 Şriftlərin səhvləri

3706 Quramaların yollarının səhvi

3707 K?mək faylarının səhvi

3708 Qurulmanın səhvləri

3709 Xaricetmənin səhvləri

3710 Səhv standart işarə

3711 Reyesterin k?hnəlmiş sahəsi

3712 Start menyusunun k?hnəlmiş sahəsi

3713 Avtoy?klənin k?hnəlmiş proqramı

3714 Səhv və ya boş fayllar n?v?

3715 Naməlum səhv

3716 SƏhv nişan

3717 K?hnəlmiş MUI ke?idləri

3718 k?hnəlmiş TypeLib ke?idləri

3801 %1 faylı m?vcud olmayan ?mumi DLL-ə y?nləndirilir. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3802 %1 faylın genişlənməsi səhv proqram indentifikatoruna y?nləndirilir. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3803 COM %1 kompanenti səhv CLSID y?nləndirilir. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3804 :-a %1y?nləndirilən quramanı tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3805 %1-ni tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3806 : %1-a y?nləndirilən quramanı tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3807 Y?nləndirilmiş fayl-ın: %1 arayışını tapmaq m?ml?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3808 Y?kləyənin: %1. fayl və qovluğunu tapmaq m?mk?n deyil.Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3809 : %1-ım xaric etməsinin fayl və qovluğunu tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3810 : %1-in y?nləndirməsi ?zrə fayl və qovluğu tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3811 : %1-in y?nləndilirməsi ilə vurğulanan nişanı tapmaq m?mk?n deyil.

3812 %1 Sahəsi ?z?ndə he? bir məlumat saxlamır və silinmiş oluna bilər . Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3813 : %1 Start menyusunun qovluğunu tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3814 Avtoy?klənən faylı: %1 tapmaq m?mk?n deyil. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3815 %1 sahəsi ?z?ndə məlumatları saxlamır və ola bilsin silinib. Bu adətən proqramın səhv xaric edilməsindən sonra baş verir.

3816 Nişana işarələnən fayl m?vcud deyil. Fayl: %1

3817 ke?idə: %1 işərələnən fayl m?vcud deyil. Bu adətən proqramın silinməsindən sonra baş verir.

3818 TypeLib: %1 ke?idi m?vcud deyil. Bu adətən proqramın silinməsindən sonra baş verir.

3901 Qərar: Təyinat silinsin.

3902 Qərar: Reyester hissəsini silinsin.

3903 Qərar: DefaultIcon sahəsi silinsin.

3904 Qərar: Nişan silinsin.

 

 

Please add it.I am from Azerbaijan & this my azer language.thanks

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.