Jump to content

Deepscan = Bad allocation


ooeagleoo

Recommended Posts

[2008-06-10 22:18:13] [iNFO ] Recuva v1.14.321

[2008-06-10 22:18:13] [iNFO ] System Info: MS Windows XP SP3, Intel Pentium D CPU 3.40GHz, 2,0GB RAM, NVIDIA GeForce 7500 LE

[2008-06-10 22:18:15] [iNFO ] No update available

[2008-06-10 22:18:22] [iNFO ] Boot sector:

61KQTlRGUyAgICAAAggAAAAAAAAA+AAAPwD/AD8AAAAAAAAAgACAAAReQRwAAAAACgAAAAAAAAAD

 

pQgAAAAAAPYAAAABAAAAT2Zjbab7siQAAAAA+jPAjtC8AHz7uMAHjtjoFgC4AA2OwDPbxgYOABDo

 

UwBoAA1oagLLihYkALQIzRNzBbn//4rxZg+2xkBmD7bRgOI/9+KGzcDtBkFmD7fJZvfhZqMgAMO0

 

QbuqVYoWJADNE3IPgftVqnUJ9sEBdAT+BhQAw2ZgHgZmoRAAZgMGHABmOwYgAA+COgAeZmoAZlAG

 

U2ZoEAABAIA+FAAAD4UMAOiz/4A+FAAAD4RhALRCihYkABYfi/TNE2ZYWwdmWGZYH+stZjPSZg+3

 

DhgAZvfx/sKKymaL0GbB6hD3NhoAhtaKFiQAiujA5AYKzLgBAs0TD4IZAIzABSAAjsBm/wYQAP8O

 

DgAPhW//Bx9mYcOg+AHoCQCg+wHoAwD76/60AYvwrDwAdAm0DrsHAM0Q6/LDDQpBIGRpc2sgcmVh

 

ZCBlcnJvciBvY2N1cnJlZAANCk5UTERSIGlzIG1pc3NpbmcADQpOVExEUiBpcyBjb21wcmVzc2Vk

 

AA0KUHJlc3MgQ3RybCtBbHQrRGVsIHRvIHJlc3RhcnQNCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAg6CzyQAAVao=

 

[2008-06-10 22:18:22] [iNFO ] Reading MFT

[2008-06-10 22:18:22] [iNFO ] Reading files

[2008-06-10 22:19:01] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:01] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:03] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:05] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:06] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:08] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:09] [ERROR] invalid stored block lengths

[2008-06-10 22:19:09] [ERROR] incorrect data check

[2008-06-10 22:19:09] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:09] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:10] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:10] [ERROR] invalid code lengths set

[2008-06-10 22:19:10] [ERROR] invalid block type

[2008-06-10 22:19:10] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:10] [ERROR] invalid block type

[2008-06-10 22:19:11] [ERROR] invalid literal/length code

[2008-06-10 22:19:11] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:13] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:14] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:15] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:15] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:15] [ERROR] invalid stored block lengths

[2008-06-10 22:19:17] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:18] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:19] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:20] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:24] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:25] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:25] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:27] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:27] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:27] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:28] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:29] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:29] [ERROR] invalid distance code

[2008-06-10 22:19:30] [ERROR] [06][80][0F][00]: invalid chunk type

[2008-06-10 22:19:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:31] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:32] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:36] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:37] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:39] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:40] [ERROR] incorrect data check

[2008-06-10 22:19:45] [ERROR] [20][14][08]K: invalid chunk type

[2008-06-10 22:19:45] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:45] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:46] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:48] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:49] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:49] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:49] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:49] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:50] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:51] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:19:51] [ERROR] invalid code lengths set

[2008-06-10 22:19:51] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:54] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:54] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:55] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:56] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:56] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:57] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:19:57] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:57] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:19:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:01] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:02] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:05] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:07] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:07] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:07] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:07] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:07] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:08] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:09] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:09] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:09] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:10] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:12] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:13] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:14] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:17] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:17] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:18] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:18] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:19] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:19] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:19] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:20] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:20:20] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:20] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:21] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:21] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:22] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:23] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:23] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:23] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:24] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:24] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:24] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:25] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:29] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:29] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:29] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:30] [ERROR] Not a PNG file

[2008-06-10 22:20:32] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:33] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:34] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:34] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:42] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:42] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:46] [ERROR] IDAT: CRC error

[2008-06-10 22:20:46] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:20:48] [ERROR] invalid stored block lengths

[2008-06-10 22:20:49] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:18] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:21] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:23] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:27] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:33] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:35] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:37] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:37] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:37] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:38] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:40] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:22:48] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:22:51] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:51] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:22:51] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:22:55] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:55] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:22:55] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:56] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:57] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:57] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:22:57] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:23:01] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:23:01] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:23:01] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:23:02] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:23:02] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:03] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:05] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:05] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:05] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:05] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:05] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:05] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:06] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:06] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:07] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:07] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:07] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:07] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:07] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:07] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:08] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:09] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:09] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:09] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:10] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:11] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:11] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:11] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:11] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:11] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:13] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:14] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:15] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:15] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:16] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:17] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:17] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:18] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:18] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:18] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:18] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:19] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:20] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:20] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:20] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:20] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:20] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:20] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:21] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:22] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:22] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:22] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:23] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:23] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:24] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:24] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:24] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:25] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:25] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:26] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:27] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:27] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:27] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:27] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:27] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:27] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:27] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:28] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:28] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:28] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:28] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:28] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:30] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:34] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:36] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:37] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:40] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:40] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:40] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:40] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:40] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:40] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:41] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:41] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:42] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:43] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:43] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:43] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:43] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:44] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:44] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:44] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:44] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:44] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:44] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:45] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:46] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:47] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:47] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:47] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:47] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:47] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:47] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:48] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:49] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:49] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:49] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:50] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:50] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:50] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:50] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:51] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:51] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:51] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:51] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:52] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:52] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:53] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:53] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:53] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:53] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:53] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:54] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:54] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:54] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:23:55] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:55] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:55] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:55] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:55] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:55] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:55] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:56] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:57] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:57] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:57] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:57] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:58] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:59] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:23:59] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:23:59] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:00] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:00] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:02] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:02] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:02] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:02] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:02] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:04] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:05] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:05] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:05] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:05] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:05] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:06] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:09] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:09] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:10] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:11] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:11] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:11] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:11] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:11] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:11] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:12] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:12] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:14] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:15] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:15] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:15] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:16] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:19] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:19] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:19] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:21] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:22] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:22] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:22] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:24] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:24] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:24] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:26] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:26] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:26] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:26] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:28] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:29] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:29] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:29] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:29] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:30] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:31] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:32] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:33] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:33] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:33] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:33] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:33] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:34] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:34] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:34] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:35] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:35] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:35] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:35] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:35] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:36] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:37] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:38] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:39] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:39] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:42] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:42] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:42] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:43] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:43] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:43] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:43] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:44] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:45] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:45] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:47] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:47] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:49] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:49] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:24:52] [ERROR] zlib memory error

[2008-06-10 22:24:54] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:54] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:54] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:55] [ERROR] jpg error

[2008-06-10 22:24:55] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:55] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:24:55] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:58] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:59] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:24:59] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:25:01] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:25:02] [ERROR] bad allocation

[2008-06-10 22:25:03] [ERROR] Out of Memory!

[2008-06-10 22:25:05] [ERROR] bad allocation

Link to comment
Share on other sites

Uhh... not REALLY important or related, but maybe next time attaching a .txt file with the crash would be good, b/c if your problem had been bigger and more people had it, this topic would be a pain in the ass to read through and work with.

 

I post like this because ive been told to post like this, and unless an admin/mod tells me something else, i post bug report like this.

And dont spam my thread with useless posts, that have nothing to do with the bug.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.